dr Beata Barszczowska

Stowarzyszenie Interim Managers

Interim Manager i doradca w biznesie, Członek Zarządu Regionu Śląskiego Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie. Doświadczona menedżer, długoletnia CEO z ponad 15-letnim doświadczeniem zarządczym (w tym także jako syndyk)  zdobytym w przedsiębiorstwach różnych branż. Posiada także doświadczenie w pracy w nadzorze właścicielskim i radach nadzorczych.

Specjalizuje się w przeprowadzaniu restrukturyzacji finansowych i organizacyjnych. Obszary kompetencyjne: strategia, restrukturyzacja finansowa i organizacyjna, pozyskiwanie kapitału, sukcesja w biznesie, due diligence, corporate governance, audyt.

Doktor nauk ekonomicznych, matematyk. Ukończyła studia podyplomowe m.in. z controllingu i finansów przedsiębiorstw oraz z międzynarodowych standardów rachunkowości.

Autorka kilkunastu publikacji, w tym także z obszaru interim managementu.