dr hab. Maciej Stradomski

CMT Advisory Sp. z o.o.

Doktor habilitowany finansów. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Przez kilkanaście lat związany był z bankowością i funduszem typu private equity. Kierownik i uczestnik projektów KBN m.in. z zakresu innowacji finansowych i strategii finansowania przedsiębiorstw.

Pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Doradca podatkowy nr 12526.