mec. Mariusz Purgał

Tomasik Pakosiewicz Groele Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. Na co dzień współpracuje z Kancelarią Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. współtworząc, wraz z mec. Bartoszem Groele na czele, pion prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

Brał czynny udział w wielu procesach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Kancelarię. Posiada znaczne doświadczenie także w prowadzeniu procesów gospodarczych.

Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UJ oraz Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.