Część I. Istota i charakter prawny bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Moderator: prof. UWr dr hab. Izabella Gil