Istota i skutki bezskuteczności ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej