prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

Prof. dr hab. Adam Olejniczak – profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie; członek zespołów problemowych b. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Przewodniczący zespołu stałego do spraw cywilnych Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Członek  komisji egzaminacyjnych ds. aplikacji radcowskiej i notarialnej. Autor wielu monografii, podręczników, komentarzy oraz innych publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązań (zwłaszcza prawa kontraktów), międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa rodzinnego. Autor opinii i ekspertyz prawnych.