Akademia Restrukturyzacji

Akademia Restrukturyzacji to wspólna inicjatywa firmy ZFR S.A. oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do jej najważniejszych zadań należą:

 • propagowanie wiedzy na temat ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
 • opracowywanie i promowanie najlepszych praktyk restrukturyzacyjnych,
 • integracja szeroko rozumianej branży, w tym:
  • przedsiębiorców,
  • licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych,
  • ekonomistów i prawników,
  • firm konsultingowych,
  • interim managerów,
  • sędziów sądów restrukturyzacyjnych,
 • zachęcanie do dyskusji na temat perspektyw stojących przed wszystkimi uczestnikami rynku restrukturyzacyjnego.

W związku z realizacją ww. celów, założyciele Akademii Restrukturyzacji chcą zorganizować szereg wydarzeń, takich jak konferencje, szkolenia, warsztaty. Planowane jest włączenie do prac innych podmiotów, działających na rynku restrukturyzacyjnym (firmy specjalizujące się w doradztwie, firmy konsultingowe, uczelnie państwowe i prywatne, stowarzyszenia zrzeszające grupy zawodowe, samorządy przedsiębiorców, etc.). Akademia Restrukturyzacji jest otwarta na współpracę z każdym podmiotem zainteresowanym pogłębieniem i dzieleniem się wiedzą nt. ogólnie pojętego rynku restrukturyzacyjnego.