Prof. UE dr hab. Aleksander J. Witosz

Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ekspert w zakresie niewypłacalności osób fizycznych i przedsiębiorców. Jeden z redaktorów wiodących komentarzy do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.