prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1991 roku. Potem pełnił funkcję współpracownika naukowego przy Uniwersytecie Śląskim, a od 2000 r. adiunkta. Obecnie profesor Uniwersytetu Śląskiego zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UŚ w Katowicach. Autor blisko 50 publikacji z zakresu postępowania cywilnego i upadłościowego, prawa energetycznego oraz prawa cywilnego. Radca prawny, stały mediator w Ośrodku Mediacji przy Fundacji WPiA UŚ w Katowicach.