Dr hab. Anna Hrycaj

Prawnik, wykładowca Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszary badawcze: postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawo cywilne.