Dr Annerose Tashiro

Doktor nauk prawnych, attorney at law w Niemczech oraz registered european lawyer (Londyn). Partner i szef ds. transgranicznych restrukturyzacji i upadłości w kancelarii Schultze & Braun, z którą jest związana od 2004 r. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym. Doświadczenie zdobywała w kraju i za granicą współpracując z wieloma firmami, zajmującymi się m.in. restrukturyzacją finansową. Pracowała również przy kilku ważnych upadłościach na rynku niemieckim. Wspiera wierzycieli w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Stopień doktora uzyskała z zakresu niemieckiego/japońskiego prawa upadłościowego na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie oraz na Uniwersytecie Keiō w Tokio. W latach 2009-2017 redaktor naczelna czasopisma Eurofenix wydawanego przez INSOL Europe (międzynarodowe stowarzyszenie prawa upadłościowego). Autorka wielu artykułów i publikacji z zakresu niewypłacalności, publikuje w prasie niemieckiej oraz międzynarodowej. Działa w wielu międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach, m.in. American Bankruptcy Institute, INSOL, German-Japanese Association of Lawyers, German-Japanese Business Council, IWIRC i inne. Prawnik roku 2017 (kategoria Restructuring & Insolvency) w konkursie Who is Who Legal.