Prof. Dr Christoph Paulus, LL.M.

Profesor Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego. Ekspert Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.