dr hab. Andrzej Jarocha

Radca prawny, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie pełni funkcję arbitra Sądu Izby Domów Maklerskich w Warszawie. Jego aktywność naukowa skupia się na postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu upadłościowym oraz powództwach cywilnych opartych na przepisach kodeksu spółek handlowych.