prof. dr hab. Feliks Zedler

Profesor zwyczajny w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, kierownik Katedry Prawa Prywatnego Instytutu SWPS w Poznaniu. Wieloletni członek zespołów legislacyjnych, w tym członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości a także główny autor ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadłościowego INSOL oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki. W swych badaniach naukowych zajmuje się głównie postępowaniem egzekucyjny w sprawach cywilnych, postępowaniem cywilnym w sprawach rodzinnych, międzynarodowym postępowaniem cywilnym oraz prawem upadłościowym.