prof. USz dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji USz, radca prawny. Autorka publikacji naukowych, w tym podręczników oraz opracowań encyklopedycznych z zakresu postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego oraz prawa gospodarczego.