prof. UŁa dr hab. Małgorzata Manowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992). Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010). Wykładowczyni na kierunku prawo. Od 2013 roku wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (od 2016). Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (od 2004).