dr Marek Porzycki

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2006 r. na podstawie rozprawy pt. „Massearme Insolvenzen” („Ubóstwo masy upadłości”). Pracownik Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013-14 r. uczestniczył w pracach nad projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne, których owocem była obszerna reforma prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z 2015 r. Zakres zainteresowań naukowych: prawo upadłościowe, w tym upadłość międzynarodowa, prawo monetarne, integracja walutowa w Europie, polityka gospodarcza, komparatystyka i lingwistyka prawnicza.