O konferencji

 • Czy doradztwo restrukturyzacyjne jest opłacalnym biznesem?

 • Aktualne trendy na rynku doradztwa restrukturyzacyjnego

 • Praktyka restrukturyzacji na przykładzie 4 postępowań sądowych

 • Plan restrukturyzacyjny

 • Sprzedaż przedsiębiorstwa jako narzędzie restrukturyzacyjne

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas konferencji prelegenci, goście oraz uczestnicy spojrzą kompleksowo na wciąż kształtujący się w Polsce rynek restrukturyzacyjny, w tym na aktualne trendy w branży doradztwa restrukturyzacyjnego. Ponad roczne doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne pozwoli praktykom chłodnym okiem ocenić, które przepisy zdają egzamin, a które stwarzają problemy, oraz określić najważniejsze wyzwania. Celem konferencji jest więc spojrzenie na biznes restrukturyzacyjny „od kuchni”,  prezentacja najnowszych i skutecznych rozwiązań, dyskusja nad wybranymi narzędziami restrukturyzacyjnymi. Wydarzenie służy również promocji działań restrukturyzacyjnych. Czy doradztwo restrukturyzacyjne jest w Polsce opłacalnym biznesem? Na co pozwalają̨ przepisy w zakresie planu restrukturyzacyjnego? Jak utrzymać przedsiębiorstwo w upadłości i efektywnie je sprzedać? – to kilka z wielu pytań, na które praktycy restrukturyzacji odpowiedzą w ramach swoich wystąpień. Podczas spotkania, które jednoczy środowisko restrukturyzacyjne, przeanalizujemy postępowania sądowe okiem licencjonowanego doradcy. Sprawdzimy, jaką rolę może pełnić Interim Manager oraz jak wdrożenie planu restrukturyzacyjnego wygląda z perspektywy spółki. Przedstawimy praktykę restrukturyzacji na przykładzie 4 postępowań sądowych. Ocenimy szanse i zagrożenia dla branży. Spojrzymy kompleksowo na sprzedaż przedsiębiorstwa, jak na narzędzie restrukturyzacyjne.

KORZYŚCI

 • współtworzenie społeczności rynku restrukturyzacyjnego w Polsce,
 • wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z praktyką stosowaną przez innych,
 • realnecasestudy z przeprowadzonych projektów,
 • gotowe narzędzia i szeroka prezentacja tematu restrukturyzacji
 • poznanie aktualnych trendów w restrukturyzacji
 • analiza rozwoju rynku restrukturyzacyjnego oraz wyzwań przed nim stojących
 • inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań
 • spotkanie najważniejszych osób z branży
 
Uczestnictwo w konferencji będzie stanowiło wymierną korzyść nie tylko dla firmy, ale także dla każdego z Państwa z osobna.