prof. UO dr hab. Rafał Adamus

Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego. Arbiter m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie czy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Specjalista – praktyk z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Autor ponad 250  publikacji z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, w tym monografii, komentarzy, artykułów. Członek Zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego na podstawie zarządzenia nr 97 Ministra Sprawiedliwości z 14 maja 2012r.