Relacja

POBIERZ PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w konferencji! 4 czerwca 2019 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zamienił się w prawdziwą świątynię wiedzy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W trakcie konferencji poruszone zostały najważniejsze aktualne zagadnienia i problemy oraz wystosowano kilka ważnych postulatów de lege ferenda. Wysłuchaliśmy żywiołowych dyskusji, a dzięki prelekcjom naszych zagranicznych gości, mieliśmy okazję porównać rozwiązania polskie z niemieckimi.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za podzielenie się swoją wiedzą i perfekcyjnie przygotowane wystąpienia. Serdecznie dziękujemy również tak licznie przybyłym uczestnikom. Wyrażamy nadzieję, że konferencja spełniła Państwa oczekiwania, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Serdecznie dziękujemy również naszym partnerom, patronom medialnym oraz patronom honorowym – firmie Corsaria sp.z.o.o., wydawnictwu Wolters Kluwer, kwartalnikowi Doradca Restrukturyzacyjny oraz Stowarzyszeniu Doradców Restrukturyzacyjnych, Mediatorów i Likwidatorów.

Już 25 października 2019 r. w Warszawie odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu poświęconego prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu na temat „Udoskonalmy restrukturyzację – debata na temat implementacji Dyrektywy w sprawie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej”.

Wyrażamy serdeczną nadzieję, że spotkamy się podczas kolejnej konferencji!