Charakter prawny roszczenia wierzyciela rzeczowego