Część I. Podstawy uprzywilejowania pozycji wierzycieli rzeczowych w upadłości i restrukturyzacji

Moderator: prof. Paweł Grzegorczyk