Część III. Zabezpieczenia rzeczowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Moderator: dr Patryk Filipiak