Istota i charakter prawny bezskuteczności czynności prawnych w upadłości oraz w restrukturyzacji