Treść obowiązku dłużnika rzeczowego i jego implikacje na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego