Powitanie i rozpoczęcie konferencji

prof. Roman Budzinowski, dr Patryk Filipiak