Pozycja wierzycieli rzeczowych wedle projektu Dyrektywy PE i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej