Niewidoczne aktywa. Pozyskanie dodatkowych środków z majątku upadłego.