Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na toczące się postępowanie z tytułu bezskutecznej czynności prawnej