Wpływ sprzedaży ułamkowej części nieruchomości na hipotekę