Słabości wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym