dr hab. Tomasz Szanciło

Dr hab. nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej. Autor kilkudziesięciu publikacji prawniczych z prawa cywilnego, przewozowego, gospodarczego i handlowego oraz postępowania cywilnego, w tym monografii „Formy prowadzenia działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne” i „Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych” oraz komentarza do ustawy – Prawo przewozowe. Wieloletni nauczyciel akademicki oraz wykładowca w uczelniach wyższych, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Organizator konferencji naukowej nt. „Prawo przewozowe w transporcie lądowym krajowym i międzynarodowym” . Od kilkunastu lat orzeka w sprawach gospodarczych i cywilnych.