prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, od 1.10.2006 r. – kierownik Katedry. Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek. Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Sekcja I – Nauk Humanistycznych i Społecznych. Współautor Komentarzy do Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Współautor Systemu Prawa Prywatnego (t. 16 – Spółki osobowe, t. 20a – c, Prawo prywatne międzynarodowe), Systemu Prawa Handlowego (Prawo spółek handlowych, Międzynarodowe Prawo Handlowe), Systemu Prawa Gospodarczego (Prawo papierów wartościowych). Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i drobniejszych pozycji. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych m.in. w zakresie kodeksu spółek handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prawa bankowego, regulacji dotyczących międzynarodowego obrotu handlowego.