Wolfgang Zenker

Prowadzi kancelarię adwokacką w Berlinie, zatrudniony na stanowisku associate lecturer na uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Wraz z prof. dr. Paulusem prowadzi finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt badawczy dotyczący restrukturyzacji osób prawnych w Europie. Autor licznych publikacji w zakresie niemieckiego i europejskiego prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego czy procedury cywilnej.