18 maja 2018 r. - Poznań

Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Aula Profesora Zygmunta Ziembińskiego

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas konferencji, prelegenci, goście oraz uczestnicy spojrzą na wciąż budzące dyskusję
zagadnienie bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym
i restrukturyzacyjnym.

Uznani eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce i za granicą poddadzą analizie
istotę i charakter prawny bezskuteczności czynności prawnych, jak również zakres
przedmiotowy bezskuteczności oraz aspekty procesowe związane z jej wystąpieniem w
postępowaniu insolwencyjnym.

Celem konferencji jest więc kompleksowe spojrzenie na zagadnienie bezskuteczności,
dokonywane przez cenionych naukowców-praktyków, specjalizujących się w prawie
upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Czym charakteryzuje się bezskuteczność czynności prawnych w upadłości i restrukturyzacji?
Jaki jest jej stosunek do cywilistycznej konstrukcji bezskuteczności czynności prawnych?
Jakie mogą być konsekwencje bezskuteczności? – to kilka z wielu pytań, na które akademicy
i praktycy odpowiedzą w ramach swoich wystąpień.

Podczas spotkania ocenie poddane zostaną obowiązujące regulacje prawne, a prelegenci
przedstawią zagadnienia budzące szczególne wątpliwości oraz zaproponują kierunki zmian
dla ustawodawcy.

Wydarzenie służy również tworzeniu i promowaniu społeczności naukowej prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W ramach Sesji Plakatowej konferencji zaprezentowane zostaną plakaty ukazujące istotę
przekazu merytorycznego uczestnika sesji. Plakaty będą alternatywnym do wystąpienia
plenarnego środkiem wyrazu uczestnika konferencji.

Zapraszamy na konferencję

KORZYŚCI

 • wyjątkowy zespół ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
 • poznanie aktualnych poglądów na zagadnienia związane z bezskutecznością czynności prawnych w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym
 • analiza aktualnego stanu prawnego oraz propozycje zmian
 • integracja z środowiskiem naukowym prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego w Polsce
 • wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką
 • inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań
 • spotkanie praktyków z branży upadłościowej i restrukturyzacyjnej

Konferencja naukowa w Poznaniu jest efektem współpracy pomiędzy Akademią Restrukturyzacji, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.   To pierwsza z cyklu dwóch konferencji naukowych, których przedmiotem jest czynność prawna dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli (actus in fraudem creditoris). Kolejna konferencja odbędzie się w Warszawie (kampus Uczelni Łazarskiego) w listopadzie 2018 r. Jej tematem będzie „Zaskarżanie czynności prawnej krzywdzącej wierzycieli w prawie i postępowaniu cywilnym”.

FORMUŁA KONFERENCJI PRZEWIDUJE:

 • 100% praktycznej wiedzy,
 • skondensowane wystąpienia prelegentów,
 • grono najlepszych teoretyków i praktyków z zakresu restrukturyzacji,
 • dynamiczny panel dyskusyjny,
 • innowacyjne podejście do problemów upadłości i restrukturyzacji,
 • możliwość nauki od najlepszych oraz zdobycia nowych, cennych kontaktów,
 • sesję plakatową prowadzoną przez doktorantów.

Dołącz do nas na najbliższym spotkaniu.

Program

09:00 - 9:30

Rejestracja uczestników

Powitalna kawa, przywitanie uczestników
09:30 - 9:40
dr Patryk Filipiak

Powitanie i przedstawienie zarysu dyskusji

Część I. Istota i charakter prawny bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Moderator: prof. UWr dr hab. Izabella Gil 
9:40 – 10.00
prof. zw. dr hab. Maciej Gutowski

Bezskuteczność w upadłości i restrukturyzacji na tle cywilistycznej konstrukcji bezskuteczności czynności prawnych

10:00 – 10:20
prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus

Istota i charakter prawny bezskuteczności czynności prawnych w upadłości oraz w restrukturyzacji

10:30 -10:50
dr Annerose Tashiro

Avoiding single transactions for the equal treatment of creditors

10:50 – 11.10

Dyskusja i wystąpienie w ramach sesji plakatowej

11:10 - 11:30

Przerwa na kawę

Indywidualne rozmowy i networking.

Część II. Zakres przedmiotowy bezskuteczności w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Moderator:  prof. USz dr hab. Kinga Flaga- Gieruszyńska
11:30 - 11:50
prof. zw. dr hab. Feliks Zedler

Istota i skutki bezskuteczności ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej

12:00 – 12:20
prof. UO dr hab. Rafał Adamus

Bezskuteczność zabezpieczeń w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

12:30 – 12:50
mec. Piotr Zimmerman

Bezskuteczność a nieważność cesji wierzytelności przyszłej w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

12:50 – 13:10

Dyskusja i wystąpienie w ramach sesji plakatowej

13:10 - 14:00

Przerwa obiadowa

Indywidualne rozmowy i networking.

Część III. Bezskuteczność czynności prawnych – aspekty procesowe

Moderator: dr hab. Andrzej Jarocha
14:00 – 14:20
prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki

Procesowe aspekty bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego

14:30 – 14:50
prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj

Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na toczące się postępowanie z tytułu bezskutecznej czynności prawnej

15:00 – 15:20
dr Patryk Filipiak

Wpływ ogłoszenia upadłości osoby trzeciej na sposób dochodzenia roszczeń z tytułu bezskuteczności czynności prawnych

15:20 – 15:40

Podsumowanie konferencji

15:40 – 16:15

Sesja plakatowa

Prelegenci

Rejestracja uczestników

Certyfikat uczestnictwa:

Udział w konferencji w wymiarze 7 godzin zegarowych udokumentowany zostanie Certyfikatem, uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych.

Rejestracja uczestników:

Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne, kwota uczestnictwa pokrywa wyłącznie koszt realizacji spotkania. Koszt udziału:
- Early Birds - 30 sztuk za 299 zł netto
- pracownicy wymiaru sprawiedliwości - 149 zł netto
- pracownicy naukowi (doktor + ) - 149 zł netto
- studenci i doktorzy - 0 zł
- cena normalna - 399 zł netto
- członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych 15% zniżki


Warunki uczestnictwa zostaną przesłane drogą mailową w odpowiedzi na przesłaną rezerwację. 
Rezerwacja możliwa jest też tutaj.

Organizatorzy

Patroni

Patroni medialni

Miejsce spotkania

Sprawdź jak dotrzesz na miejsce konferencji.

Adres + Mapa

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

al. Niepodległości 53, Poznań, Auditorium Maximum

Wyznacz trasę dojazdu:

Wpisz adres skąd wyruszasz aby uzyskać wskazówki dojazdu do naszej lokalizacji.

Adres wyjazdu

Miejsce docelowe

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Przemysław Woźniak

tel. (+48) 790 757 173

e-mail: p.wozniak@filipiakbabicz.com

Kontakt w sprawach merytorycznych

Mateusz Buszkiewicz

tel. (+48) 793 061 892

e-mail: m.buszkiewicz@filipiakbabicz.com

Parking


Dodatkowe informacje


Obserwuj nasze działania

Polub nas na naszych kanałach społecznościowych.