doktorant IPUIR mgr Bartosz Sierakowski

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. oraz wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, jak też przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor komentarza do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Warszawa 2017), współautor publikacji „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” (Warszawa 2016) oraz „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz“ (C.H. Beck 2017).