prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

Od początku swojej kariery zawodowej związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawie spółek handlowych. Of Counsel w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.