dr Patryk Filipiak

Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner i założyciel kancelarii FILIPIAKBABICZ. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Ekspert Banku Światowego. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników. Pełnił funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego lub syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym. Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, publikacji System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, komentarza do upadłości konsumenckiej i do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego. Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji wykłada prawo upadłościowe.