prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wykładowca Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Do 2015 r. był członkiem zespołu prawa procesowego cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2017 roku jest sędzią Sądu Najwyższego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, w tym monografii i komentarzy.