Część II. Zakres przedmiotowy bezskuteczności w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Moderator:  prof. USz dr hab. Kinga Flaga- Gieruszyńska