Część II. Zabezpieczenia rzeczowe w postępowaniu upadłościowym

Moderator: prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj