14.06.2019 r. - Poznań

Skutki restrukturyzacji i upadłości na zabezpieczenia rzeczowe

ZAREZERWUJ DATĘ

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas konferencji, prelegenci, goście oraz uczestnicy spojrzą na wciąż budzące dyskusję
zagadnienie bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym
i restrukturyzacyjnym.

Uznani eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce i za granicą poddadzą analizie
istotę i charakter prawny bezskuteczności czynności prawnych, jak również zakres
przedmiotowy bezskuteczności oraz aspekty procesowe związane z jej wystąpieniem w
postępowaniu insolwencyjnym.

Celem konferencji jest więc kompleksowe spojrzenie na zagadnienie bezskuteczności,
dokonywane przez cenionych naukowców-praktyków, specjalizujących się w prawie
upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Czym charakteryzuje się bezskuteczność czynności prawnych w upadłości i restrukturyzacji?
Jaki jest jej stosunek do cywilistycznej konstrukcji bezskuteczności czynności prawnych?
Jakie mogą być konsekwencje bezskuteczności? – to kilka z wielu pytań, na które akademicy
i praktycy odpowiedzą w ramach swoich wystąpień.

Podczas spotkania ocenie poddane zostaną obowiązujące regulacje prawne, a prelegenci
przedstawią zagadnienia budzące szczególne wątpliwości oraz zaproponują kierunki zmian
dla ustawodawcy.

Wydarzenie służy również tworzeniu i promowaniu społeczności naukowej prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W ramach Sesji Plakatowej konferencji zaprezentowane zostaną plakaty ukazujące istotę
przekazu merytorycznego uczestnika sesji. Plakaty będą alternatywnym do wystąpienia
plenarnego środkiem wyrazu uczestnika konferencji.

Zapraszamy na konferencję

KORZYŚCI

 • wyjątkowy zespół ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
 • poznanie aktualnych poglądów na zagadnienia związane z bezskutecznością czynności prawnych w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym
 • analiza aktualnego stanu prawnego oraz propozycje zmian
 • integracja z środowiskiem naukowym prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego w Polsce
 • wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką
 • inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań
 • spotkanie praktyków z branży upadłościowej i restrukturyzacyjnej

Konferencja naukowa w Poznaniu jest efektem współpracy pomiędzy Akademią Restrukturyzacji, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.   To pierwsza z cyklu dwóch konferencji naukowych, których przedmiotem jest czynność prawna dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli (actus in fraudem creditoris). Kolejna konferencja odbędzie się w Warszawie (kampus Uczelni Łazarskiego) w listopadzie 2018 r. Jej tematem będzie „Zaskarżanie czynności prawnej krzywdzącej wierzycieli w prawie i postępowaniu cywilnym”.

FORMUŁA KONFERENCJI PRZEWIDUJE:

 • 100% praktycznej wiedzy,
 • skondensowane wystąpienia prelegentów,
 • grono najlepszych teoretyków i praktyków z zakresu restrukturyzacji,
 • dynamiczny panel dyskusyjny,
 • innowacyjne podejście do problemów upadłości i restrukturyzacji,
 • możliwość nauki od najlepszych oraz zdobycia nowych, cennych kontaktów,
 • sesję plakatową prowadzoną przez doktorantów.

Dołącz do nas na najbliższym spotkaniu.

Program

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

Przywitanie uczestników
10:00 - 10:15

Powitanie i rozpoczęcie konferencji

Część I. Materialne aspekty roszczenia ze skargi pauliańskiej

Moderator – prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak, Uczelnia Łazarskiego 
10:15 – 10.40
doktorant IPUIR mgr Bartosz Sierakowski

Jurysdykcja krajowa w sprawach ze skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa TSUE

10:40 – 11:05
prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek, UŚ

Prawo właściwe w sprawach ze skargi pauliańskiej

11:05 -11:30
prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski

Istota oraz skutki bezskuteczności czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli

11:30 - 12:00

Przerwa na kawę

Indywidualne rozmowy i networking.

Część II. Dochodzenia roszczenia ze skargi pauliańskiej

Moderator:  dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr
12:00 - 12:25
dr hab. Tomasz Szanciło

Zabezpieczenie roszczenia ze skargi pauliańskiej

12:25 – 12:50
dr hab. Małgorzata Manowska prof. Uczelni Łazarskiego

Przebieg postępowania ze skargi pauliańskiej – uwagi na tle orzecznictwa sądowego

12:50 – 13:15
dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego

Przebieg postępowania ze skargi pauliańskiej w przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciela, osoby trzeciej albo dłużnika

13:15 – 13:45

Sesja plakatowa i wystąpienia młodych naukowców

Prezentacja plakatów przygotowanych w ramach sesji plakatowej – pięciominutowe wystąpienia Autorów plakatów
13:45 - 14:30

Przerwa na lunch

Indywidualne rozmowy i networking.

Część III. Egzekwowanie wyroku uwzględniającego skargę pauliańską

Moderator: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
14:30 – 15:00
sędzia Arkadiusz Zagrobelny

Skutki wyroku uwzględniającego skargę pauliańską dla sytuacji prawnej dłużnika na gruncie prawa restrukturyzacyjnego

15:00 – 15:30
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. UAM

Sytuacja prawna wierzyciela pauliańskiego w razie wszczęcia przez wierzycieli osoby trzeciej egzekucji z jej majątku

15:30 – 16:00
dr Patryk Filipiak, UAM

Zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym osoby trzeciej

16:00 – 16:15

Podsumowanie konferencji

Prelegenci

Rejestracja uczestników

Certyfikat uczestnictwa:

Udział w konferencji w wymiarze 7 godzin zegarowych udokumentowany zostanie Certyfikatem, uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych.

Rejestracja uczestników:

Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne, kwota uczestnictwa pokrywa wyłącznie koszt realizacji spotkania. Koszt udziału:
-Early Birds - 30 sztuk po 299 zł netto
-sędziowie i doktoranci - 300 zł netto
-bilet normalny 399 zł netto
-członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych: 10% zniżki od ceny normalnej
-studenci 50zł netto (sprzedaż od 01.11.2018)


Warunki uczestnictwa zostaną przesłane drogą mailową w odpowiedzi na przesłaną rezerwację. 
Rezerwacja możliwa jest też tutaj.

Organizatorzy

Partnerzy

corsaria.logotyp.podstawowy

Organizator techniczny

Patroni

Patroni medialni

Miejsce spotkania

Sprawdź jak dotrzesz na miejsce konferencji.

Adres + Mapa

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

al. Niepodległości 53, Poznań, Auditorium Maximum

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Jacek Stanisławski

tel. (+48) 501 635 171

e-mail: js@tomczak-stanislawski.pl

Zgłoszenia do Sesji Plakatowej

Jacek Stanisławski

tel. (+48) 501 635 171

e-mail: events@tomczak-stanislawski.pl

Parking


Dodatkowe informacje


Obserwuj nasze działania

Polub nas na naszych kanałach społecznościowych.